בדף של מידע לתושב ניתן לצפות בהסבר על תהליך הרישוי ובאוגדן לתקנות תכן הבניה

תאריך: 13/11/2019