הודעה בדבר פעילות הוועדה לתכנון ובניה במתכונת חרום

תאריך: 26/03/2020

​​​