הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הוועדה לתכנון ובניה – מגדל העמק - דף הבית
תמונה מגדל העמק

טפסים

  
אישור מודד תחילת עבודות
בקשה להוצאת אישור העברה בטאבו
בקשה להנפקת חוות דעת מסכמת בקרת ביצוע
בקשה לעריכת שומת השבחה
בקשת עורך הבקשה לבקרת תכן בקרת תכן
הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבנין תחילת עבודות
הודעה על מינוי קבלן רשום תחילת עבודות
הוספת איש קשר-ארכיון
הצהרת האחראי לביצוע שלד הבנין תחילת עבודות
הצהרת האחראי לביקורת על הביצוע תעודת גמר
הצהרת האחראי לביקורת על הביצועפינוי פסולת תחילת עבודות
הצהרת מורשה נגישות בקשה להיתר
הצהרת עורך בקשה לשלב תחילת עבודות
הצהרת עורך בקשה ראשי תעודת גמר
הצהרת עורך משנה בתחום הנדסת מבנים תחילת עבודות
הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים תעודת גמר
הצהרת עורך משנה נוסף תעודת גמר
הצהרת עורך נוסף בקרת תכן
הצהרת עורכי משנה נוספים תחילת עבודות
טופס בקשה העברת בעלות
מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה תחילת עבודות
מינוי האחראי לביקורת על הביצוע תחילת עבודות
מינוי מורשה נגישות בקשה להיתר
פנייה למכון בקרה שלב תחילת עבודות
רשימת בדיקותמעבדה מתוכננות תחילת עבודות

טפסים